PODATKOVNA ZBIRKA GROBE RIMSKE KERAMIKE
      Inštitut za arheologijo
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

O projektu | Iskanje | Pomoč

O podatkovni zbirki

Podatkovna zbirka obsega izbor grobe keramike (ustja, ročaji, dna, ornamenti) iz več slovenskih poznoantičnih najdišč. Poleg prevladujoče poznoantične keramike je na nekaterih najdiščih upoštevana tudi rimska in zgodnjesrednjeveška groba keramika. Trenutno so zajeta najdišča Tonovcov grad, Križna gora in Klek, zbirka pa se bo dopolnjevala.

Prvi sklop predstavljajo podatki o najdišču (najdišče, inv. št., lokacija), sledi večji sklop s podatki o posameznem predmetu (vrsta posode; ohranjenost; barva zunaj; barva znotraj; barva prelom; vrsta dodatka; velikost dodatka; pogostost dodatka; luknjičavost; velikost luknjic; pogostost luknjic; trdota; obdelava površine; tehnološka skupina; okras; tip), sledijo pa še polja datacija, objava in opombe.

Gradivo je razvrščeno po tehnoloških in tipoloških skupinah. Večini predmetov je dodana risba, nekaterim tudi fotografija.

V polju objava je navedena skrajšano citirana osnovna oziroma najnovejša literetura.

Seznam skrajšano citirane literature

***

Pripravljena poizvedba omogoča iskanje po naslednjih poljih:
najdišče; inventarna številka; lokacija; vrsta posode¸ ohranjenost; vrsta dodatka; tehnološka skupina; okras; tip; datacija.

***

Avtorica strukture: Zvezdana Modrijan
Skrbnici: Zvezdana Modrijan, Mateja Belak
Digitalna zbirka od 2009
Na spletu dostopna od 2012
Izdajatelj: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU
ISSN: 2350-5850

Creative Commons licenca
Groba keramika ( http://groba-keramika.zrc-sazu.si) je objavljen pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 3.0 Slovenija.